Spoločnosť ARMEA, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
oddiel: Sro, vložka číslo: 37515/V

icon contact
Sídlo Jána Hollého 698/1
Michalovce 071 01
Slovensko

IČO: 47 907 339
DIČ: 2024139810
IČ DPH: SK2024139810
icon contact
Email armea@armea.sk