O
NÁS

Spoločnosť ARMEA, s.r.o. je držiteľom osobitného povolenia od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, na základe ktorého je oprávnená obchodovať s výrobkami obranného priemyslu a úzko spolupracuje s výrobnými a opravárenskými podnikmi.

Svoju samostatnú činnosť obchodovania, ako aj partner zahraničných firiem, vykonáva v odborne záujmových oblastiach vojenského materiálu a príslušenstva vzdušných a pozemných síl jednotlivých krajín, ako aj na domácej pôde rezortu obrany SR.

Spoločnosť má na svoju činnosť vystavené certifikáty úradných inštitúcií v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a medzinárodnými dohodami.

CERTIFIKÁTY >

AKTIVITY

ARMEA, s.r.o. sa zaujíma a podieľa na odborných a vedných konferenciách a medzinárodných výstavách obranného priemyslu.

PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Záujemca o spoluprácu so spoločnosťou ARMEA, s.r.o. s výrobkami obranného priemyslu musí byť držiteľom príslušného povolenia Ministerstva hospodárstva v súlade so zákonnými predpismi SR a medzinárodnými dohodami.

pre viac informácií nás kontaktujte