PROFIL
ARMEA S.R.O.

Záujemca o spoluprácu so spoločnosťou ARMEA, s.r.o. s výrobkami obranného priemyslu musí byť držiteľom príslušného povolenia Ministerstva hospodárstva v súlade so zákonnými predpismi SR a medzinárodnými dohodami.

ARMEA, s.r.o. je spôsobilá a ponúka Vám spoluprácu v oblastiach:

ARMEA, s.r.o. je spôsobilá a ponúka Vám spoluprácu v oblastiach:

POZEMNÁ TECHNIKA

Dodávame náhradné diely a zabezpečujeme opravy pre pozemnú techniku

letecká technikA a MTZ letectvo

Dodávame náhradné diely a zabezpečujeme opravy pre leteckú techniku a MTZ letectva

rádiolokačná technika PVO

Dodávame náhradné diely a zabezpečujeme opravy rádiolokačnej techniky PVO

letecky riadené rakety

Zabezpečujeme opravy a predlženia resursu všetkých typov leteckých riadených rakiet

modernizácia bojovej techniky

Dodávame náhradné diely a opravy všetkých typov vrtuľníkov, modernizujeme a vylepšujeme bojové lietadlá, vrtuľníky, vojenské dopravné lietadlá a tanky

zbrane

Realizujeme nákup a predaj zbraní

munícia

Realizujeme nákup a predaj munície

letisková technika

Dodávame náhradné diely, súčiastky a zabezpečujeme servis a prevádzku letiskovej techniky

poradenstvo

Poskytujeme poradenskú činnosť v oblasti obranného priemyslu

pre viac informácií nás kontaktujte