Spoločnosť Armea, s.r.o. má na svoju činnosť vystavené certifikáty úradných inštitúcií v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a medzinárodnými dohodami. Spoločnosť je certifikovaná podľa noriem STN EN ISO 9001:2009.

Spoločnosť má zavedený integrovaný manažérsky systém kvality čím spĺňa požiadavky náročného zákazníka a je zapísaná v zozname podnikateľov Úradom pre verejné obstarávanie SR.

Aqap 2110

icon cert

ARMEA, s.r.o. ma certifikát AQAP 2110

Certifikáty
Certifikáty

STN EN ISO 9001:2009

ARMEA, s r.o. je certifikovaná podľa noriem STN EN ISO 9001:2009

certifikÁt NBÚ

Naša spoločnosť je vlastníkom potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, ktorý vystavil Národný bezpečnostný úrad Slovenskej Republiky.

Certifikáty
Certifikáty

EORI

Systém identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov

pre viac informácií nás kontaktujte