Spoločnosť ARMEA, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
oddiel: Sro, vložka číslo: 37515/V

icon contact
Sídlo L. Novomeského 9
Michalovce 071 01
Slovensko

IČO: 47 907 339
DIČ: 2024139810
IČ DPH: SK2024139810
Poštová adresa Krmanova 14
Košice 040 01
Slovensko
icon contact
Email armea@armea.sk
icon contact
Telefón 00-421-556-771-473